Вівторок, 07.04.2020, 05:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Статистика

Пользователей сайта :
Всего :

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Годинник
Контакти
вул. Некрасова, 127
м. Біла Церква, Київська область, 09100
-------------------------
тел.(04563)7-01-10
E-mail:
school21ukr2@ukr.net

Наш статут

СТАТУТ
учнівського самоврядування Ради небайдужих «Сиріус»
БЗШ I-III ступенів №21 м. Білої Церкви

Розділ I. Загальні засади
Стаття 1. БЗШ I-III ступенів №21 здійснює свою діяльність на підставі принципів суверенності,єдності та взаємозв’язку школи з усіма сферами життя народу, виховання на засадах класичної та народної педагогіки, демократизації шкільної діяльності, гуманізмі.
Стаття 2. У своїй діяльності шкільне учнівське самоврядування керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про громадські організації», цією конституцією, Конвенцією прав дитини, статутом школи, постановами Кабінету міністрів та іншими законодавствами.
Стаття 3. Шкільне учнівське самоврядування сприяє розвиткові творчої особистості учнів, захищає їхні права, а також забезпечує набуття соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, здатних до свідомого суспільного вибору.
Шкільне учнівське самоврядування сприяє формуванню активної позиції кожної особистості, досвіду творчої діяльності, рис соціального партнерства, виробленню умінь і навичок співробітництва за умов первинних дитячих колективів.
Стаття 4. У БЗШ I-III ступенів №21 визнане і гарантоване учнівське самоврядування.
Стаття 5. Головні завдання органів самоврядування:
-  захист інтересів учнів, створення об’єднань, клубів за інтересами;
- створення умов для самореалізації особистості учня;
- проведення наукових, творчих, спортивних заходів, свят;
- створення умов для набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки;
- сприяння професійної орієнтації учня.
Стаття 6. У своїй діяльності ограни учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи з опертям на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів і педагогів.
Стаття 7. Органи учнівського самоврядування безпосередньо взаємодіють із адміністрацією, науково-методичними об’єднаннями педагогів, технічними службами, батьківським комітетом, координаційною радою школи.
Стаття 8. Функціонування органів учнівського самоврядування здійснюють згідно з його структурою.
Стаття 9. Учнівське самоврядування виконує законодавчу, виконавчу та виховну функції.
Стаття 10. Державна мова – українська. Учителі школи і всі працівники спілкуються і навчають учнів спілкуватися українською мовою.
Стаття 11. Санітарно-гігієнічні умови мають відповідати умовам безпечного навчання.
Стаття 12. Конституція шкільного учнівського самоврядування має найвищу чинність, якщо її положення не суперечать Конституції України, законам України, не завдають шкоди особистості.
Стаття 13. Символами шкільного учнівського самоврядування є герб та гімн.
Розділ II. Права та обов’язки членів учнівського самоврядування.
Стаття 14. Всі учні є рівними у своїх правах.
Стаття 15. Учні мають право:
- Вимагати від адміністрації школи створення необхідних організаційно-педагогічних і санітарно-гігієнічних умов для одержання повноцінної освіти та занять фізкультурою і спортом;
- вільно вести дискусію із учителем, брати участь у самоуправлінні школи, висловлювати свої погляди та переконання. Здійснення цих прав може бути обмежене в інтересах громадського порядку з метою запобігання злочинам, охорони здоров’я учнів, захисту репутації та прав інших людей, підтримання авторитету школи;
- розповідати (доводити до відома) адміністрації школи, класному керівникові, будь-якому вчителеві свої проблеми, запитання, сумніви й одержувати від них допомогу, пояснення, відповіді;
- презентувати школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах;
- гласно й об’єктивно оцінювати свої знання і вміння з кожного навчального предмета;
- на повагу гідності особистості, в сімейних і товариських справах;
- випускати друковані видання, стінгазети під редакцією уповноважених осіб;
- брати участь у шкільних справах, вільно обирати й бути обраним до класних і шкільних органів самоврядування.
Стаття 16. Учні зобов’язані:
- дотримувати правила для учнів і статут учнівського самоврядування;
- дорожити честю школи як власною;
- носити шкільну форму;
- старанно навчатись, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини, виконувати розпорядження директора школи, педагогічної ради, вчителів, поважати працю усіх працівників школи;
- підтримувати в чистоті і порядку приміщення і територію школи;
- турбуватися про здоров’я і безпеку власного життя та своїх товаришів, займатись фізкультурою і спортом, не курити, не вживати алкогольних напоїв, наркотиків та інших одурманливих засобів, бути чистими і охайними;
- не завдавати шкоди шкільному майну;
Стаття 17. Учителі школи мають право:
- забезпечення умов для своєї професійної діяльності, вдосконалення кваліфікації, педагогічну ініціативу, експериментальну роботу відповідно до нормативно-правових актів і поширення свого науково-обґрунтованого педагогічного досвіду;
- захист професійної честі та гідності;
- участь в управлінні школою;
- вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання;
- відповідні умови праці та побуту;
 -  невиконання адміністративних доручень, не пов’язаних із виконанням прямих обов’язків(навчально-виховних функцій).
 
Стаття 18. Учитель зобов’язаний:
- працювати творчо й добросовісно, бездоганно виконувати свої обов’язки, давати учням міцні та ґрунтовні знання;
 - дотримувати дисципліни праці, відповідати особисто за неналежне виконання обов’язків;
- поважати гідність учнів і батьків;
- систематично підвищувати свій педагогічний рівень;
 - показувати приклад у праці, побуті, поведінці, пропагувати здоровий спосіб життя, турбуватися про своє власне здоров’я;
 - дотримувати статуту школи.
Стаття 19. Батьки мають право:
 - вимагати від працівників школи шанобливого ставлення до дітей;
 - брати участь у самоврядуванні школи;
- звертатися до органів шкільного самоврядування;
- вимагати від адміністрації школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального процесу.
Стаття 20. Батьки зобов’язані:
- проявляти постійну турботу про своїх дітей, повагу до їхньої людської гідності;
- піклуватися про моральне виховання дітей, виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, створювати необхідні умови для їхнього розумового та фізичного розвитку;
- відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори, брати участь у різних шкільних заходах, допомагати школі;
- турбуватися про здоров’я дітей, організовувати їхнє щорічне оздоровлення, залучати дітей до посильної праці; забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи;
- батьки, які чинять перешкоди в одержанні їхніми дітьми освіти, відповідають згідно з чинним законодавством;
- батьків, які сумлінно виховують своїх дітей, відзначає адміністрація школи;
- батьки відповідають за:
 а) антипедагогічні дії щодо дітей;
 б) небажання створити дитині належні умови для становлення гармонійно розвиненої особистості;
 в) зневажливе й неетичне ставлення до особистості вчителя чи педагогічного колективу;
г) ігнорування рішень шкільної та педагогічної рад, батьківського комітету класу, пов’язаних із вирішенням питань навчання та виховання.
д) порушення прав дитини, визначених Конвенцією про права дитини.
 
Розділ III. Вибори. Референдум
Стаття 21. Волевиявлення членів шкільного колективу здійснюють через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Стаття 22. Право голосу на виборах і референдумах мають члени шкільного колективу від 5-го класу.
Стаття 23. Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і проходять на підставі даного статуту, загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Стаття 24. Референдум призначає шкільний парламент. Шкільний референдум проголошують за ініціативи не менше як 60 учнів, які мають право голосу, за умови що підписи зібрано не менш як у шістьох класах і не менше десяти підписів у кожному класі. Рішення затверджує рада школи.
 
Розділ IV. Парламент школи
Стаття 25. Парламент школи є законодавчим органом шкільного самоврядування учнів.
Стаття 26Чисельність парламенту школи становить 15–20 осіб, яких обирають шляхом відкритого голосування на конференції учнів 5–11-х класів терміном на один рік.
Стаття 27. Чергові вибори парламенту відбуваються у другий тиждень вересня.
Стаття 28. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засі дання парламенту проводять один раз на місяць. Парламент можна збирати позачергово для вирішення поточних питань.
Стаття 29. Члени парламенту мають право вільного висловлення.
Стаття 30. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:
        - складання повноважень за особистою заявою;
       - переходу до іншої школи;
        - відкликання класом свого представника парламенту;
        - закінчення школи;
        - рішення парламенту школи.
Стаття 31. Перед вступом на посаду шкільні міністри складають таку присягу: «Присягаю на вірність рідній школі. Зобов’язуюся всіма своїми діями дбати про зростання авторитету і престижу школи, законів школи та виконувати свої обов’язки».
Присягу зачитує найстарший за віком міністр перед відкриттям першої сесії новообраного парламенту школи, після чого міністри (віком від 14 років) скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. Повноваження міністрів розпочинаються від моменту складання присяги.
Стаття 32. Парламент працює сесійно. На першу сесію збираються не пізніше ніж на 10-й день початку навчального семестру.
Стаття 33. Засідання проводять відкрито. Закрите засідання проводять за рішенням більшості членів парламенту школи.
Стаття 34. Повноваження парламенту школи:
- внесення змін до конституції школи;
             - призначення загальношкільного референдуму;
             - прийняття законів;
             - затвердження програм економічного, науково-технічного, соціального та національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
             - розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програми діяльності кабінету міністрів;
             - здійснення контролю за діяльністю кабінету міністрів школи.
Стаття 35. Голова парламенту (президент школи) учнівського самоврядування:
           - проводить засідання парламенту школи;
            - організовує підготовку питань до розгляду;
            - підписує акти;
            - організовує роботу апарату парламенту.
Стаття 36. Право законодавчої ініціативи належить шкільним міністрам, кабінету губернаторів школи, парламенту школи.
 
Розділ V. Кабінет міністрів школи,інші органи виконавчої влади
Стаття 37. Кабінет міністрів є вищим органом системи органів виконавчої влади..
Стаття 38. До складу кабінету міністрів школи входять: прем’єр-міністр школи, голови комітетів:
- навчальний комітет;
- організаційний комітет;
- комітет преси та інформації;
- комітет суспільно-корисної роботи;
- волонтерський комітет;
- спортивно-оздоровчий комітет
Стаття 39. Прем’єр-міністра школи призначає парламент за згодою його більшості. Персональний склад кабінету міністрів затверджує парламент школи за поданням прем’єр-міністра.
Стаття 40. Прем’єр-міністр школи керує роботою кабінету міністрів, спрямовує її на виконання програми діяльності кабінету міністрів школи, схваленої парламентом школи.
Стаття 41. Кабінет міністрів школи:
     - вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод учнів;
     - розробляє і здійснює програми відповідно до спрямувань центрів;
     - організовує позакласну роботу учнів;
     - контролює чергування класів по школі;
    -  контролює відвідування уроків учнями школи;
    -  спрямовує і координує роботу міністрів, клубів, об’єднань та організацій.
Стаття 42. Кабінет міністрів школи у межах своєї компетентності видає постанови і розпорядження
Стаття 43. Виконавчу владу у класах здійснюють органи клоасного самоврядування.
 
Розділ VI. Рада небайдужих БЗШ I-III ступенів №21
Стаття 44. Рада небайдужих – законодавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.
Стаття 45. Рада небайдужих обирається на загальній учнівській конференції і підзвітна їй на один навчальний рік.
Стаття 46. До складу Ради небайдужих входять по 2 представника від колективів учнів 5-11 класів.
Стаття 47. Керівний склад Ради небайдужих обирається шляхом проведення виборчої компанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.
Стаття 48. Засідання Ради небайдужих відбувається за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Рада небайдужих збирається на термінове позачергове засідання.
Стаття 49. Повноваження Ради небайдужих припиняються з моменту завершення наступної виборчої компанії і оголошення нового керівного складу учнівського самоврядування «Сиріус».
Стаття 50. Повноваження членів ради небайдужих можуть бути припинені у разі:
- складання повноважень за особистою заявою;
- переходу до іншого навчального закладу;
- відкликання колективом класу свого представника зі складу Ради небайдужих;
- у разі рішення Ради небайдужих за поведінку, яка шкодить іміджу учнівського самоврядування «Сиріус».
 
Розділ VII. Класне самоврядування
Стаття 51. Для організації життя і діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського самоврядування класів, які мають свою назву (відповідно до назв шкільного самоврядування), а також можуть мати свої герб, девіз, гімн та ЗМІ.
Стаття 52. Класне самоврядування є правом кожного класу, школи.
Стаття 53. Форму та структуру самоврядування кожен клас розробляє самостійно.
Стаття 54. До складу ради класу входять відповідальні за різні ділянки роботи, яких обирають на підставі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік. У класі обирають також голову ради класу.
Стаття 55. Органи класного самоврядування забезпечують:
- виконання конституції школи, актів кабінету міністрів;
- законність і правопорядок додержання прав і свобод учнів;
 - звітування класу про свою роботу;
-  взаємодію з іншими класними органами самоврядування.
Стаття 56. Права класного самоврядування захищає рада справедливих.
Стаття 57. Органи класного самоврядування підконтрольні кабінету міністрів.
 
Розділ VIII. Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією школи, педагогічною радою, іншими об’єднаннями та організаціями
Стаття 58. Взаємовідносини між учнівським самоврядуванням «Сиріус» та адміністрацією, педагогічною радою, іншими об’єднаннями та організаціями створюється на основі принципів взаємоповаги, толерантності та співпраці.
Стаття 59. Директор школи призначає педагогів-координаторів, які допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.
Стаття 60. Учнівське самоврядування «Сиріус» сприяє поширенню інформації про діяльність дитячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у школі та за її межами.
 
Розділ ІX. Прикінцеві положення
Стаття 61. Статут учнівського самоврядування набуває чинності з дня його затвердження учнівською конференцією БЗШ І-ІІІ ступенів №21.
Стаття 62. Припинення діяльності учнівського самоврядування «Сиріус» здійснюється шляхом його ліквідації чи реорганізації за рішенням учнівської конференції навчального закладу не менш як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Корисні посилання
Національна дитяча гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Пошук
Архів записів